home චත්තාළීසාකාර විපස්සනා භාවනාව
පොතේ ඒ ඒ පරිච්ඡේද වලට පිවිසෙන්න පටුන මත click කරන්න.
keyboard_arrow_rightප්‍ර‍ස්තාවනා
keyboard_arrow_rightහැඳින්වීම
keyboard_arrow_right1. අනිච්චා
keyboard_arrow_right2. දුක්ඛා
keyboard_arrow_right3. රෝගා
keyboard_arrow_right4. ගණ්ඩා
keyboard_arrow_right5. සල්ලා
keyboard_arrow_right6. අඝා
keyboard_arrow_right7. ආබාධා
keyboard_arrow_right8. පරේ
keyboard_arrow_right9. පලෝකා
keyboard_arrow_right10. ඊති
keyboard_arrow_right11. උපද්දවා
keyboard_arrow_right12. භයා
keyboard_arrow_right13. උපසග්ගා
keyboard_arrow_right14. චලා
keyboard_arrow_right15. පභංගු
keyboard_arrow_right16. අද්ධුවා
keyboard_arrow_right17. අතාණා
keyboard_arrow_right18. අලේණා
keyboard_arrow_right19. අසරණා
keyboard_arrow_right20. රිත්තා
keyboard_arrow_right21. තුච්ඡා
keyboard_arrow_right22. සුඤ්ඤා
keyboard_arrow_right23. අනත්තා
keyboard_arrow_right24. ආදීනවා
keyboard_arrow_right26. අසාරකා
keyboard_arrow_right28. වධකා
keyboard_arrow_right29. විභවා
keyboard_arrow_right30. සාසවා
keyboard_arrow_right31. සංඛතා
keyboard_arrow_right32. මාරාමිසා
keyboard_arrow_right33. ජාති ධම්මා
keyboard_arrow_right34. ජරා ධම්මා
keyboard_arrow_right36. මරණ ධම්මා
keyboard_arrow_right37. සෝක ධම්මා
keyboard_arrow_rightමගපල ලැබීම
keyboard_arrow_rightරහතන් වහන්සේ
මෙම පොත සම්පූර්ණ එක වෙබ් පිටුවක් ලෙස මෙතනින් කියවන්න. මෙම පොත PDF එකක් ලෙස මෙතනින් කියවන්න.
ධර්ම දානය පිණිස බෙදාහැරීමට link link එකක් copy කර ගැනීම සඳහා share මත click කරන්න.
මෙම පොත් ඔබගේ laptop පරිගණකයේ අන්තර්ජාලය නැතිව cloud_off කියවීම සඳහා මේ ගොනුව භාගත කරගන්න.
android Android දුරකථන සඳහා මෙම මෘදුකාංගය install get_app කර ගන්න.