සතළොස් වන වස රජගහ පුර

ආළවියෙන් නික්ම සැරිසරා වඩනා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වර්ෂර්තුව ළං වැ සිටි කල රජගහ පුරයට වැඩ සතළොස් වන වස වේළුවනාරාමයෙහි වුසූ සේක. එම කාලයෙහි ජීවක වෙද තුමා ගේ සොහොයුරි වූ සිරිමා නම් ගණිකා මළා ය. ඇය ජීවත්ව හින්දැදී දැක, ඇය කෙරේ ඇල්මෙන් නිරාහාර වූ තරුණ භික්ෂුවක් විය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇගේ ශරීරය ආදාහන නො කොට සොහොනෙහි ම බලු සිවල් ආදීනට ළං විය නො හැකි කොට රක්වන ලෙස රජුට පණිවුඩයක් යැවූ සේක. රජද එසේ ම කෙළේ ය.