බණ ඇසූ ගැරඬියා

ලක්දිව රුහුණු ජනපදයෙහි මාගම කාවන්තිස්ස රජු රජය කරවන කල්හි තලංගරතිස්ස පබ්බතවාසී මහාධම්මදින්න තෙරණුවෝ මහාරබ්භක නම් ලෙණෙහි වාසය කළහ. ඒ ලෙණ සමීපයේ තුඹසක ගැරඬියෙක් වාසය කළේ ය. පසු කලෙක ඌ අන්ධව තුඹසින් පිටතට වී ගොදුරු සොයා යා නොහැකිව නිරාහාරව දරණ ලා ගෙන සිටියේ ය. මහාධම්මදින්න තෙරණුවෝ එසේ හොත් අසරණ සතා දැක අනුකම්පාවෙන් ඌට ඇසෙන සේ මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍ර ධර්මය සජ්ක්‍ධායනා කළහ. අසරණ සතා ඒ හඬ සිත පහදා ගෙන ඇසුවේය. එකෙනෙහි කබරගොයෙක් එහි පැමිණ ගැරඬියා මරා කෑවේ ය. බණට සිත පහදා ගෙන සිටිමේ පිනෙන් ගැරඬියා අනුරාධපුරයේ දුටුගැමුණු රජුගේ ඇමතියකුගේ ගෙයි ඉපද තිස්ස නම් ඇමතියෙක්ව බොහෝ සම්පත් ඇතිව සිට බොහෝ පින් කොට ආයු කෙළවර තව්තිසා දෙව්ලොව උපන්නේ ය.

(රසවාහිනී)