දවල් 10.30 සිට 11 දක්වා ආහාර පූජා පැවැත්වීම

උදය සිල් සමාදන් වීමෙන් පසු ශීලය මෙනෙහි කිරීම, භාවනා කිරීම, දහම් ඇසීම, බණපොත් කියවීම, ධර්මසාකච්ඡාව යන මේවායින් කල් ගෙවා 10-30 ට බුද්ධ පූජාව පිළියෙල කළ යුතු ය. බුද්ධ පූජාව ඉතා පිරිසිදු ලෙස පිළියෙල කළ යුතු ය. කථා කරමින් පූජාව පිළියෙළ කළ හොත් අපවිත්‍ර‍ විය හැකිය. එබැවින් කිසි කථාවක් නො කරමින් පූජාව පිළියෙල කළ යුතුය. කතා කිරීමට වුවමනා වුවහොත් ආහාර භාජනවලින් ඈත් වී කතා කළ යුතු ය. බුද්ධ පූජාව විහාරයට ගෙන යාමේ දී ද එසේ ම පිළිපැදිය යුතු ය. බුද්ධපූජාව සමහටවිට උපාසක පිරිස අතින් අතට ගෙන යති. එසේ කිරීමේ දී ආහාර භාජන හොඳින් වසා නැති නම් සාධුකාර දීම් ගාථා කීම් නො කළ යුතු ය.

“එවං අචින්තියා බුද්ධා

බුද්ධා ගුණා අචින්තියා

අචින්තියේසු පසන්නානං

විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ.”

බුද්ධපූජා පිළියෙල කිරීමේ දී ද ගෙන යාමේදී ද පූජා කිරීමට සැරසෙන අවස්ථාවේදී ද පූජා කිරීමෙන් පසු ද මේ ගාථාව සිහි කරනු. එහි තේරුම:- “බුදුවරයෝ මෙසේ ය කියා සිතා ගත නො හැක්කෝය. බුදුවරයන්ගේ ස්වභාවය මෙසේ ය කියා සිතාගත නො හැක්කේ ය. අචින්ත්‍ය වූ බුදුවරයන් වහන්සේලා කෙරෙහි ප්‍ර‍සන්න වූ පින්වතුන්ට අචින්ත්‍ය විපාක ලැබෙන්නේය.”

වැඳීමෙහිදී ද මල් පහන්පූජා කිරීමෙහිදී ද විහාර චෛත්‍ය බෝධීන්හි වත් පිළිවෙත් කිරීමෙහි දී ද මේ ගාථාව සිහිකරන්න. ගාථාව කියමින් හෝ ඒවා කරන්න. මේ මහානුභාව සම්පන්න ගාථාවකි. සකලාර්ථ සිද්ධියට ම උපයෝගී කර ගත හැකි ගාථාවෙකි. බුරුමයේ විශාල වැඩ කරන උසස් තනතුරු දරන ඇතැම්හු තම තමන්ගේ අභිමතාර්ථ සිද්ධිය සඳහා නොයෙක් ක්‍ර‍මවලින් මේ ගාථාව භාවිතා කරති.

ආහාර බුද්ධපූජා කිරීමේදී බත් ව්‍යඤ්ජන කැවිලි පලතුරු කිරි තැඹිලි යන ද්‍ර‍ව්‍ය රාශියම ගනිති. ඒ ඒ දේවල් වෙන වෙන ම ගාථා කියා පූජා කරන්නට යතහොත් බොහෝ කාලයක් ගතවන දීර්ඝ වැඩක් වේ. එබැවින් ආහාරවලට අයිති වන සියල්ල ආහාර වශයෙන් එක් ගාථාවකින් එකවර පූජා කිරීම පහසු ය. සුදුසු ය. පැන් හා දැහැත් ආහාරවලට අයිති නැත. පළමු කොට පැන් පූජාව කරන්න. ඉන්පසු ආහාර පූජාව කරන්න. ඉන්පසු දැහැත් පූජාව කරන්න.

පූජාව කිරීමේදී පූජා කරන්නට සූදානම් කර ඇති සියල්ල පූජාසනයේ තබා පසඟ පිහිටුවා වැඳ ඉක්බිති දණින් හිඳ දොහොත් එක්කොට වැඳ ගෙන මේ වාක්‍ය කියන්න.