සාකච්ඡාවට ගතයුතු කරුණු.

 1. සරණශීලය යනු කුමක් ද? තෙරුවන ලෝකයාට පිහිටවන්නේ කෙසේ ද? තෙරුවන පිහිට ලබන්නේ කෙසේ ද? සරණය පිහිටන්නේ කෙසේද? එය කිලිටි වන්නේ කෙසේ ද? බිඳෙන්නේ කෙසේද?
 2. පෝය යනු කුමක්ද? මසකට පෝයදවස් කොතෙකේ ද? ඒවා ගණන් ගන්නේ කෙසේ ද? පෝය දැන ගැනීමේ ලකුණු මොනවා ද? පෝය නොවන දිනයක සිල් ගැනීම ගැන කිය යුත්තේ කුමක් ද?
 3. සර්‍වඥයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වූ ධාතූන් වහන්සේලා ගැන සාකච්ඡා කරනු. අසම්භින්න ධාතූන් වහන්සේලා කවරහු ද? කුඩා ධාතූන් වහන්සේලා කොපමණ ද? ඒවායේ ප්‍ර‍මාණ වර්ණ කෙසේද? යන කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරනු. (පුණ්‍යෝපදේශය 92/75 පි.)
 4. ලක්දිව ඇති සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේ ගැන හා පාරිභෝගික වස්තූන් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. (බෞද්ධයාගේ අත්පොත 47/40)
 5. චෛත්‍ය වර්ග කොතෙක් ද? කවරහු ද? (පුණ්‍යෝපදේශය 66/57)
 6. ශ්‍රී පාද (බුදුරදුන්ගේ පියසටහන්) පිහිටවා ඇති තැන් (පුණ්‍යෝපදේශය 101/82)
 7. වැඳීමේ අනුසස් කවරේ ද? (පුණ්‍යෝපදේශය 106/85)
 8. පූජාව හා දානය ගැන සාකච්ඡා කරනු. (පු. 127/101)
 9. දේවපූජා බලිතොවිල් කිරීමෙන් කරවීමෙන් බෞද්ධයන්ගේ සරණශීලයට කුමක් වේ ද? (බෞ.අ. 35/31)
 10. බුද්ධ පූජාවට කුමක් කළ යුතුද? එය යමකු තමාගේ ප්‍රයෝජනයට ගතහොත් කුමක් වේ ද? (පු. 133/105)
 11. සඟසතු ඉඩම්වල පලතුරු කඩා ගන්නා ගිහියන්ට කුමක් වේ ද?
 12. තුන්තරා බෝධිය කවරේ ද? එක් එක් බෝධියකට පැමිණීමට පෙරුම්දම් පිරිය යුතු කාලය කොතෙක් ද? (පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය 45/39)
 13. පාරමිතා නම් කවරේද? අප කරන සෑම පිනක්ම පාරමිතාවට අයත් වේද? (පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය 27/25)
 14. දශපාරමිතා ගැන සාකච්ඡා කරන්න.
 15. පිනක් කළ විට ප්‍රාර්ථනාවක් කළ යුතු ද? (පුණ්‍යෝපදේශය 185/143)[1]
 16. උපාසක ප්‍රභේද ගැන සාකච්ඡා කරන්න. (බෞ.අ. 49/42)
 17. උපාසක ගුණ දශය (බෞ.අ. 52/44)
 18. භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් නොයා යුතු ගෙය (බෞ. අ. 46)
 19. පත්තනික්කුජ්ජන කර්මය (බෞ.අ. 56/47)
 20. මධ්‍යම ප්‍ර‍තිපදාව යනු කුමක් ද?
 21. චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ගැන, සාකච්ඡා කරන්න.
 22. පඤ්චස්කන්ධය (චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය)
 23. ද්වාදසායතනය (අභිධර්ම මාර්ගය 305/240)
 24. නීවරණ පස (අ. මා. 277/218)
 25. සප්තාර්‍ය්‍ය ධනය (බෞ.අ. 261/205)
 26. පින් කිරීමට අනවකාශ කල් අට (බෞ. අ. 270/211)
 27. අෂ්ටලෝක ධර්මය (බෞ.අ. 271/212)
 28. ඇමදීමේ අනුසස් (පු. 171/133)
 29. කැඳ පිදීමේ අනුසස් (පු. 163/127)
 30. මෙලොව විපාක දෙන දානය (බෞ.අ. 148/117)
 31. ප්‍රාණඝාතාදියෙන් වැළකීමේ බලාපොරොත්තුව නැතිව පන්සිල් දෙන තැන්වල දී නිකම් සිකපද කීම සිල් සමාදන්වීමක් ද? සිල්වත් ගුණවත් තෙර නමක් ඉදිරියේ බොරුවට සිකපද කීමෙන් වන්නේ පිනක් ද? පවක් ද?
 32. සර්වඥ ධාතූන් හැඳින ගන්නේ කෙසේ ද?
 33. සර්වඥ ධාතුය කියා තිබෙන ධාතු නොවන දේවලට වැඳුම් පිදුම් කිරීමෙන් පිනක් වේ ද?

මේ කරුණු ගැන ද සාකච්ඡා කරන්න. (සූවිසි මහ ගුණය)

 1. චතුර් වෛශාරද්‍ය ඥානය
 2. දශබල ඥානය
 3. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කායබලය
 4. බුද්ධඥාන තුදුස
 5. ත්‍රිවිද්‍යාව
 6. අෂ්ටවිද්‍යාව
 7. පසළොස්චරණ ධර්ම
 8. සිවු පිළිසිඹියා හෙවත් පටිසම්භිදාඥාන
 9. ප්‍රාණඝාතයේ අංග
 10. ප්‍රාණඝාතයේ ප්‍රයෝග සය
 11. අදත්තාදානයේ අංග
 12. දුකින් මිදවීමට සතුන් මැරීම
 13. සියදිවි නසා ගැනීම
 14. පස්විසි අවහාරය
 15. විකාල භෝජනය හා ගිලන්පස
 16. නච්චගීත සිකපදය
 17. උච්චාසයන මහාසයන

ධර්ම විනිශ්චය නමැති ග්‍ර‍න්ථයෙහි ප්‍ර‍ශ්න සියයක් හා ඒවාට පිළිතුරු ද ඇත. ඒවා ද සාකච්ඡාවට සුදුසු ය.

සිල් සමාදන් වන්නට එන පින්වතුන් විසින් සාකච්ඡාවට කරුණක් දෙකක් ද සූදානම් කරගෙන ඒමට උත්සාහ කළ යුතු ය.

 1. ඉහත දක්වා ඇති උපකාරක පොත්වල පිටු අංක ඔබ ළඟ ඇති පොතට අනුව බලන්න.