ශාක්‍ය වංශය

මහාසම්මත සූර්ය වංශයෙන් ප්‍රභව වූ ශාක්‍ය රාජ පරම්පරාව අවිච්ඡින්න වැ දිගට ම පැවැත්තේ ය. කෝලිය රටේ කෝලිය වංශය ද එසේ ම විය. පසු කලෙක ශාක්‍යවංශික ජයසේන නම් ප්‍රබල රජෙක් ශාක්‍ය දේශයේ පාලක වැ කපිලවාස්තු පුරයේ විසී ය. එ සමයෙහි කෝලිය රටේ දෙව්දහ නුවර දේව දහ ශාක්‍ය නම් රජෙක් විය. ජයසේන රජුට සිංහහනු නම් පුතෙක් ද යශෝධරා (ලුම්බිනී) නම් දුවක් දැ යි දෙ දරු කෙනෙක් වූහ.

ජයසේන රජහු ඇවෑමෙන් සිංහහනු කුමර ශාක්‍යදේශයේ පාලකයා විය. හේ දේවදහ ශාක්‍යයා ගේ දියැණියන් වූ කාංචනා කුමරිය අග මෙහෙසිය කොට පාවා ගත්තේ ය. කෝලිය රටේ ද දේවදහශාක්‍යයාගේ ඇවෑමෙන් ඔහු පුත් අංජන (හෙවත් මහාසුප්‍රබුද්‍ධ) කුමර රජ විය. හේ සිංහහනු රජු ගේ නැඟැණියන් වූ යශෝධරාව (හෙවත් ලුම්බිනී කුමරිය) අග මෙහෙසුන් කොට ගත්තේ ය.

සිංහහනු නම් ශාක්‍ය රජුට ශුද්ධෝදන, ශුක්ලෝදන, ද්‍රෝණෝදන, අමෘතෝදන, (අමිතෝදන) යැ යි පුත්තු සතර දෙනෙක් ද. ශුද්ධා, ශුක්ලා, ද්‍රෝණා. අමෘතා (අමිතා) යැ යි දියැණියෝ සතර දෙනෙක් ද වූහ.