බුද්‍ධ චරිතය උපග්‍රන්ථය

1. සිංහහනු රජතුමාට සුද්ධෝදන, ශුක්ලෝදන, අශුක්ලෝදන, ධෝතෝදන, අමිතෝදන යැ යි පුත්තු පස්දෙනෙක් ද අමතාවී නම් දුවක් ද වූහ යි මැදුම් සඟි අටුවායෙහි කියන ලදි. ශුධෝදන, ශුක්ලෝදන, ධෝතෝදන, අමිතෝදන යැ යි පුතුන් සිවු දෙනෙකුන් ද අමිතා, ප්‍රමිතා යැ යි දූන් දෙදෙනෙකුන් ද වූ බව මහා වංශයෙහි දැක්වේ. ශුද්ධෝදන, අමිතෝදන, ශුක්ලෝදන, අශුක්ලෝදන යැ යි සොහොයුරන් පස් දෙනා ගේ නම් සූත්‍ර නිපාත අටුවායෙහි දක්නා ලැබේ. වප්ප රජු ද බුදු රජු ගේ සුළු පියෙකැ යි අංගුත්තර අටුවාහි පෙනේ.

ශුද්ධෝදන, ශුක්ලෝදන, ද්‍රෝණෝදන, අමෘතෝදන යැ යි සොහොයුරෝ සිවු දෙනෙක් ද, ශුද්ධා, ශුක්ලා, ද්‍රෝණා යැයි සොහොයුරියෝ තිදෙනෙක් ද වූහ යි අවදානකල්ප ලතා පල්ලව නම් සංස්කෘත ග්‍රන්ථයෙහි සඳහන් වේ.

ශුද්ධෝදන රජු ගේ දරුවෝ තිදෙනෙකි, ඔහු නම් නන්ද කුමරිය, සිද්‍ධාර්ථ කුමාරයන් වහන්සේ, නන්ද කුමරු යන තිදෙනා යි. මෙයින් නන්දා තොමෝ සිද්‍ධාර්ථ කුමරුටත් වැඩි මහලු යි. නන්ද කුමරු තිදෙනාගෙන් ම වයසින් බාලයා යි. නන්දා නන්ද දෙදෙනා ප්‍රජාවතී ගෞතමියගෙන් ද සිද්‍ධාර්ථ කුමරු මහාමායා බිසොව ගෙන් ද සුදොවුන් රජුට ලැබුණු දරුවෝ යැ යි දත යුතු.

සූර්ය වංශයෙහි රාජ පරම්පරාව

මහාසම්මත (මනුරජ)

රෝජ

කාලරජත

වරරෝජ

කල්‍යාණ

වරකල්‍යාණ

මන්ධාතු

චර

උපචර

චේතිය

මුචල

මුචලින්ද

සාගර

සාගර

හරථ

හගීරථ (හගීරස)

රුචි

සුරුචි

ප්‍රතාප

මහා ප්‍රතාප

පනාද

මහා නාද

දෙනෙක්

සුදර්ශන

මහා සුදර්ශන

නේරු

මහා නේරු

අර්චිෂ්මත්

(මේ රජහු අට විසි දෙන කුසාවතී රාජගෘහ මිථිලා යන නුවර තුනෙහි රජය ජයසේන කැරැවූහු).

අර්චිෂ්මත්

සාගර

ශුද්ධෝදන

මඛාදෙව (මිථිලායෙහි)

(මේ පරපුරෙහිම)

නිමි

ප්‍රේමකර

අශෝක

(මේ පරපුරෙහි රජුහු බොහෝ දෙනෙක් බරණැස රජය කැරවූහ.)

උපෝසථ

දිලීප

රඝු

අජ

දශරථ

රාම

(මේ පෙළපතෙහි මැ)

විජය

(පිළිවෙළින් දරු මුණුබුරු පසළොස් දෙනෙක්)

ඔක්කාක

කුස

සුජාත

-------- ශාක්‍ය වංශය ආරම්භය මෙතැන් සිට

ඉක්ෂ්වාකු උල්කා මුඛ ආදි සතර

(කපිල වාස්තු පුරාරම්භය)

නිපුර

(දරු මුනුබුරු අට දෙනෙක්)

සීහසුර

(දරු මුනුබුරු පරපුරෙහි)

ජයසේන

සිංහහනු

ශුද්ධෝදන

සිද්‍ධාර්ථ

(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ).

මේ මහා බෝධිවංශ ග්‍රන්ථි පද විවරණයේ ආ පරිදියි. දික්සඟි අටුවා ආදියේ රජ පෙළපත මෙයට මඳක් වෙනස් ලෙස පෙනේ.