මෛත්‍රෙය බෝසතුන් විවරණ ගැනීම

නැවැත පසු කලෙක ඒ මහාසත්ත්වයාණෝ තමනට වස්සග්ගයෙන් ලැබුණු මහඟු වස්ත්‍ර යුගලයෙන් එකක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගන්ධකුටියෙහි වියන් කොට බැඳ අනිත් වස්ත්‍රය ඉරා වියන් කෙළවර පන්ති කොට එල්ලූහ.160

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආර්‍ය්‍යමෛත්‍රෙය බෝධිසත්ත්ව භික්ෂූන් ගේ අදහස් දැන භික්ෂු සංඝයා මධ්‍යයෙහි දී ඔබ පෙන්වා.

“මහණෙනි, උතුම් වස්ත්‍ර යුගලයෙකින් බුදුන් පිදු මේ භික්ෂූහු බලවු, මේ තෙමේ මතු මේ මහා භද්‍ර කල්පයෙහි ම මෛත්‍රෙය නම් සම්‍යක්සම්බුද්ධ වන්නේ ය. එ කලැ මේ බරණැස් පුර කේතුමතී නම් රාජධානියෙක් වන්නේ ය. එහි සංඛ නම් සක්විති රජෙක් වන්නේ ය. ඔහු පුරෝහිත සුබ්‍රහ්ම නම් බමුණා මෛත්‍රෙය බුදුන් ගේ පිය වන්නේ ය. එ පෙරෙවිහුගේ භාර්‍ය්‍යා වූ බ්‍රහ්මවතී බැමිණි මව වන්නී ය. නා රුකෙක් ඒ බුදුහු ගේ බෝරුක වන්නේ යැ”යි විවරණ සිරි දී වදාළ සේක.