පිදුම

සියලු ලෝවැසි සත්වයන්ට මොක්සුව සලසනු පිණිස තමා ලත් සියලු සැප කැප කරමින්, අනේක කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් අප වෙනුවෙන් පාරමී සපිරූ ලොවුතුරා සර්වඥ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේටත්

එතුමන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කළ, උතුම් නිවන් සාදන සපරියාප්තික නව ලොවුතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මරත්නයටත්,

එම ධර්මය අනුව පිලිපැද, එහි සත්‍යතාවය ලොවට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට පෙන්වූ පිලිවෙත් සරු අෂ්ටාර්ය පුද්ගල මහා සංඝරත්නයටත්,

එම නිර්මල දහම මෙතුවක් කල් නිරුපද්‍රිතව පැවැත්වීමටත්, එහි චිර පැවැත්ම වෙනුවෙනුත්, අපරිමිත වෙහෙස විඳිමින් ග්‍රන්ථ රචනාදී නොයෙක් විදියෙන් උපස්ථම්භ සැලසූ සියලු උතුමන්ටත්

වත්මන්හි අසීමිත වෙහෙස විඳිමින්, දිවා රෑ නිදි වරමින් එම දහම පසක් කිරීමට වෙහෙසෙන පිළිවෙත් සරු බුදුපුතුන්ටත්

මෙම ග්‍රන්ථය උතුම් පූජාවක් වේවා.!!!