මුගලන් හිමි සොරුන්ගෙන් මැරුම් කෑමට හේතුව

මුගලන් ස්වාමීන් වහන්සේ අප බුදු සසුනෙහි සෘද්ධි ලාභීන් අතර අග්‍ර වූ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ වේ. නමුදු තීර්ථකයන් ගේ අල්ලස් දීම නිසා සොරුන් විසින් කාලසිලා පර්වතයේදී දේහය හාල් ඇට ගණනට කුඩු කළහ. මෙසේ සොරුන්ගෙන් පහර කා විනාශ වීමට හේතුව පෙර එක් ජීවිතයක බිරිඳ ගේ කේළාම් අසා තම නිරපරාද දෙමව්පියන් කැලයට ගෙන ගොස් පහර දී මරා දැමූ පාප ක්‍රියාව බව වදාළ සේක.

(විසුද්ධි ජන විලාසනී නම් අපදානට්ඨ කථා 207 පිට)